FERNANDO
(B.Andersson/B.Ulvaeus)
First release 1976

Varför sörjer du Fernando?
Varför klingar din gitarr i moll?
Vad är det som står på?
Är det kärleken, Fernando?
Har hon lämnat dig din stora, stora kärlek; är det så?
Den som älskat och förlorat vet
att sånt kan ändå hända då och då

Sorgen kan va' tung att bära
Men att vänner sviker är nånting man måste lära sig
Jag har också mist min kära
Vem är du som tror att detta kunde drabba bara dig?
Har du några glada sånger kvar,
så spela, spela, spela dom för mig!

Länge länge leve kärleken,
vår bästa vän, Fernando!
Fyll ditt glas och höj en skål för den,
för kärleken, Fernando!
Spela, spela melodin och sjung sången om lyckan
Länge länge leve kärleken, den kärleken, Fernando!
Länge länge leve kärleken, den kärleken, Fernando!

Ska vi skåla för dom andra
som fick evig kärlek och den tro som bor i varje sång?
Eller skåla med varandra?
Vill du dricka för den lycka som jag upplevde en gång?
Det är lika sant som sagt den vackra sagan;
den blir aldrig, aldrig lång

Länge länge leve kärleken,
vår bästa vän, Fernando!
Fyll ditt glas och höj en skål för den,
för kärleken, Fernando!
Spela, spela melodin och sjung sången om lyckan
Länge länge leve kärleken, den kärleken, Fernando!
Länge länge leve kärleken, den kärleken, Fernando!