FERNANDO (Swedish Tango version)
(B.Andersson/B.Ulvaeus)
First release 1994

Varför sörjer du Fernando?
Varför klingar din gitarr i moll,
vad är det som star på?
Är det kärleken Fernando?
har hon lämnat dej din stora, stora kärlek
är det så?
Den som älskat och förlorat
vet att sånt kan ända hända då och då.

Länge, länge leve kärleken
vår bästa vän, Fernando.
Fyll ditt glas och höj en skål för den,
för kärleken, Fernando!
Spela, spela melodien och sjung sången om lyckan.
Länge, länge leve kärleken,
den kärleken, Fernando