Original Swedish lyrics:

SISTA VALSEN MED DI

Situationen
Är alldeles klar
Väskan står packad för
En tre, fyra dar
Lite lugn, lite ro
Det kan vi behöva nu
Och sedan får vi se
Må det bästa ske

Solen går ned – Jag vet
Snart går den ned – Jag ser
En sista gång
Och nu, medan chansen finns
Önskar jag en sista

Vals
Presis som förr, med glans
Och som i trance
Du för, jag följer dig
Månen ler
Åt paret som han ser
Vad som än sker
Slutar dansen ikväll
Sista valsen med dig

Oacceptabelt
Och helt ohållbart
Tycker du dom är värdiga
Alla grälen vi har
En minut eller två
Så är min taxi här
Jag kommer at sakna dig
Verkligen sakna dig

Solen går ned – Jag vet…

Vals…

Det kommer att bli svårt
Att lämna allt som varit vårt
Men nästa vind bär nya frön
(Även du, Även jag)
Även vi
Vi kan
Och finns där alltid för varann
Vi står på tröskeln
Vi ler
Där uppe Månen som ber
»Dansa mer«…

Vals…

      English translation:

THE LAST WALTZ WITH YOU

The situation
is very clear
the suitcase is packed for
three, four days
A little peace, a little quietness
Is what we could need right now
And then we'll see
May the best happen

The sun is setting – I know
Soon it goes down – I see
One last time
And now, while the chance exists
I wish one last

Waltz
Just like before with shine
As in a trance
You lead, I follow you
The moon laughs
at the couple he sees
What ever happens
the dance ends tonight
The last waltz with you

Unacceptable
And compleately untendable
Do you think they are worthy
all the fights we have
One minute or two
and my taxi is here
I'm gonna miss you
Really miss you

The sun is setting – I know…

Waltz…

It's going to be difficult
to leave everything we have
but next wind carries new seed
(even you, even me)
Even we
we can
and we will always be there for each other
We stand on the doorstep
we laugh
Up there the moon beggs
“Dance more”…

Waltz…


Translation by Kinna Bergeli <bergeli@online.no>

That's all folks!