Original Swedish lyrics:

KVINNOR SOM SPRINGER
Text av Frida!

Kvinnor som springer
mot vinden med vargarna
Kvinnor som hungrar efter fria liv
Hondjur med inre visjon
och stark passion
Kom nya tid
Kvinnor som springer
i linje med lejonen
Kvinnor som söker i sin vilda själ
Känn dom bejaka och bevaka
sitt vargaland
Kom nya tid

Hon har gått genom slutna rum
Som både blind och stum
En plågad människa
Hon var fången i egen bur
Som ett förvildat djur
En plågad människa
Hon förkastar en stulen tid
Fylld av smärta från djupa sår
Dom såren har gjort henne stark
En fri varg

Kvinnor som springer…

Leve hon som törs leva fritt
I helt nytt liv till sist
Leve den människan
Leve mod och beslutsamhet
Och hennes ärbarhet
Leve den menniskan
Leve hon som i kraft och ro
Skapar framtidstro åt sig själv
Långt från den rädda hon var
Den hon var

Kvinnor som springer…

      English translation:

WOMEN WHO ARE RUNNING
Lyrics by Frida!

Women who are running
against the wind with the wolfs
Women who goes hungry to have free lives
Female animals with a inner vision
and a strong passion
Come new times
Women who are running
in line with the lions
Women who search in their wild souls
Feel them hunt and protect
their wolfland
Let the new times begin

She has gone through closed rooms
like a blind and mute
A human in pain
She was trapped in her own cage
like a lost animal
A human in pain
She throws away a stolen time
filled with pain from deep wounds
The wounds has made her strong
A free wolf

Women who are running…

Long live her who have the courage to live free
In a new life at last
Long live that person
Long live courage and determination
and her dignity
Long live that person
Long live the woman who in strenght and peace
creates a believe in the future for herself
Away from the affraid person she was
The one she was

Women who are running…


Translation by Kinna Bergeli <bergeli@online.no>

That's all folks!