Original Swedish lyrics:

HON FICK SOM HON VILLE

Den 3:e November!
Så började brevet
som jag fann i förrgår
Ska det växa, som jag anat
Till en välbekant mardröm
En förtvivlan omsluter mig
For hon fick som hon ville…

October
Så plötslig och kylig
Då frosten just besegrat natten
Kanske var det promenaden
Vid havet
i obarmhärtig storm
Som samlade mig
Stärkte mig, närde mig
Men hon fick som hon ville…

Ser jag dig
i närheten av den kvinnan igen
Kan jag föräkra dig
Aldrig mer
Då har du fått se det sista av mig
Jag står för varenda ord
Det är alt jag vill ha sagt

Jag kunde va' trogen den tanken
Att vi är skapta för varandra
Men jag vaknar i en tomhet
Ibland lika kall
Som blå Novemberdag utanför
Tycker du att det är bra?
Fick du som du ville?

Ser jag dig…

Varför se så sårad ut
Kanske du inte alls räknat med
Att se mig ta et tufft beslut
Även om allt kommer ut
För mig är det slut
En början igen
På något nytt
Med eller utan dig

Ser jag dig…

      English translation:

SHE GOT WHAT SHE WANTED

The 3rd November!
That's how the letter began
that I found the day before yesterday
Will it grow as I expected
to a wellknown night mare
A desperation surrunds me
She got what she wanted…

October
So suddenly and cold
Just when the frost defeated the night
Maybe it was the walk
along the ocean
in merciless storm
that pulled me together
Strenghtened me nourished me
But she got what she wanted…

If I see you
near by that woman again
can I assure you
Never again
Then you have seen me for the last time
I mean every word
This is all I have to say

I could be faithful to the idea
That we are made for each other
But I wake up in emptyness
sometimes as cold as
the blue November day outside
Do you think this is good?
Did you get what you wanted?

If I see you…

Why do you look so hurtful
Perhaps you didn't expect at all
that I could make a tough decision
Even if it all comes out
to me it's over
A new beginning
for something new
with or without you

If I see you…


Translation by Kinna Bergeli <bergeli@online.no>

That's all folks!