Original Swedish lyrics:

ÄVEN EN BLOMMA

Även en blomma
Kommen ur god jord
Behöver näring för att gro
Så den kan spira
Och växa sig stark
En kyss av regnet
En till av solen
Och lite tid att prata bort
Med nogra moln där under himlen

Även en blomma
En människa som jag
Vill leva varje dag
I djupa andetag

En människas kärlek och lag
En människas renaste slag
Att varar presis den hon är
Även i barnet
Även på jorden
Även som blomma

Även en molntuss
Tar hjälp av vinden
Så den kan kråma sig i dans
För sädesfälten som vajar i takt
Längst ner i roten
På varje maskros
Är varje strävan likadan
Dom vill förökas lungt och stilla

Även en blomma…

En människas kärlek och lag…

En kyss av regnet
En till av solen
Och ännu en
som får en blomma växa
Ända upp till himlen

Djupa andetag
En människas kärlek och lag…

      English translation:

EVEN A FLOWER

Even a flower
That comes out of good soil
Needs nourishment to germinate
So it can sprout
and grow strong
A kiss from the rain
one more from the sun
and a little time to talk
with the clouds under the sky

Even a flower
A human like me
Want's to live every day
In deep breath

A human's love and law
A human's purest kind
To be just the one she is
Even as a child
Even on earth
Even as a flower

Even a small cloud
Is helped by the wind
so it can sprance in dance
to the cornfields waving in tune
Down in the roots
of every dandelion
every ambition is the same
they will multiply calmly and quietly

Even a flower…

A human's love and law…

A kiss from the rain
One more from the sun
And one more
That makes the flower grow
All the way up to the sky

Deep breath
A human's love and law…


Translation by Kinna Bergeli <bergeli@online.no>

That's all folks!