Original Swedish lyrics:

ALLA MINA BÄSTA ÅR
Duett med Marie Fredriksson fra Roxette

Har du känt vibrationen
Från stråken mot en violin
Finns den kraften i dig
Som att hitta på stigar
Där ingen annan gått förut
Väck den kraften i dig
Det handlar om känslan
Handlar om glädjen
Att dela allt
Det handlar om viljan
Att våga försvara
Och stå brevid sin kärlek

Som han som står brevid mig
Som min man
Han som älskar mig
Han är stark när han berusar mig
I hans famn föds dom
Alla mina bästa år

Se mig högt upp i luften
Rida gratis på en vind
Finns den kraften i dig
Som den första att lämna
Fotspår i en sand av guld
Känns den kraften i dig
Presis som den vänskap
Man har för varandra
Den goda viljan
I ett förtroende
Utan beroende
Alltid finnas där
Och stå brevid sin kärlek

Som han som står brevid mig…
Som min man
Han som älskar mig
Han är stark när han berusar mig
I hans famn som bedövar mig

Han som väcker mig med rosor
Han som täcker mig med siden
Han som skänker sin kära
hennes bästa tid

Som han som står brevid mig…

      English translation:

ALL MY BEST YEARS
Duet with Marie Fredriksson from Roxette

Have you felt the vibration
from a bow against the violin
Do you have the power
to find new ways
where no one else have been before
Wake up that power
It's about the feeling
It's about happiness
To share everything
It's about the strength
to have the courage to defend
and to stand by your love

Like he who stands beside me
as my man
he who loves me
He is strong when he charms me
In his arms they are born
all my best years

Look at me high in the air
Ride for free on a wind
Is the power in you
to be the first to leave
footprints in a sand of gold
Is the power in you
Just like the friendship
one have for another
The good will
in a relationship
without depending
To always be there
and stand by your love

Like him who stands beside me…
Like my man
He who loves me
He is strong when he charms me
In his arms that daze me

Him who wake me up with roses
Him who wake me up with silk
Him who gives his love
her best years

Like him who stands beside me…


Translation by Kinna Bergeli <bergeli@online.no>

That's all folks!