Stránka byla zrušena. Server Equilibrie byl přesunut z NWN na engine NWN:EE, který používá jiný síťový protokol, takže původní skript pro zjišťování postav na něm nefunguje.

Anade